NAIK - Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály

NAIK - Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály

Az intézetről

A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztálya (NAIK ZÖKO) 2014. január 1-én alakult meg három kutató állomással.

 

A NAIK ZÖKO küldetése

A nemzeti agrár- és élelmiszerágazat kiemelt területe a magas hozzáadott értéket képviselő kertészeti termelés, amelynek folyamatos innovációját a zöldség- és gyümölcstermesztés kutatás-fejlesztési eredményei biztosítják.

A NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály feladatköre a betegség-ellenálló fűszerpaprika, ipari paradicsom, vörös- és fokhagyma fajták nemesítése és a kereskedelmi szaporítás alapanyagának biztosítása, valamint a kapcsolódó korszerű, környezetkímélő zöldségtermesztési technológiák kifejlesztése mellett kiterjed egyes zöldség tájfajták fenntartására is. A NAIK ZÖKO közhasznú K+F tevékenységet folytat, ennek megvalósítása során társintézményekkel, egyetemekkel és más szakmai partnerekkel működik együtt. A fejlesztés végtermékei: konkurens cégek kínálatával versenyképes, GMO mentes zöldségfajták.

A termesztés-technológiai kutatási eredményeket szaktanácsadási fórumokon és kiadvány formában juttatja el a szakmai közönség részére.

 

Szervezeti tagolódás

  • NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály Kecskeméti Kutató Állomás
  • NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály Kalocsai Kutató Állomás
  • NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály Szegedi Kutató Állomás

Az intézet 3 kutatóállomásán jelenleg 24 fő köztük 11 diplomás (3 doktorandusz, 6 Msc, 2 Bsc) dolgozik.

A Kecskeméti Kutató Állomás két fő projektje a hagyma- és paradicsom nemesítés a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt-től került át a NAIK-hoz. 

Kecskeméten a kutató-fejlesztő munka a nemesítés hagyományos műhelyének számító ZKI Zrt-vel szoros együttműködésben folyik, az állomás a ZKI által biztosított termesztőberendezésekre, földterületre és kertészeti szolgáltatásokra támaszkodik. A fő tevékenység a fajta előállító nemesítés, cél a termelői, feldolgozói és fogyasztói igényeknek egyaránt megfelelő korszerű, versenyképes hibridek előállítása. Az állomás munkatársai közül ketten a Kutatói Utánpótlás program 2 keretében kerültek felvételre.

A Kalocsai Paprika és Vegykísérleti Állomást 1917-ben, a Szegedi Paprika és Vegykísérleti Állomást 1927-ben létesítették a két fűszerpaprika termelési körzetben azzal a feladattal, hogy az egyre nagyobb mértékben exportált fűszerpaprika őrlemény tételeket vegyileg megvizsgálja és minősítő bizonylattal lássa el. Emellett alapvető feladatául jelölték meg a növénynemesítő tevékenységet, a termelők nemesített vetőmaggal történő ellátását, a termelés és feldolgozás fejlesztését, a szaktanácsadást és szakmai kiadványok készítését a kiváló minőségű export termék előállítása érdekében.

A magyar fűszerpaprika nemesítők kiváló munkáját dicséri, hogy a hazai termelés mind a mai napig magyar nemesítésű fajtákkal történik. A több évtizedes konvencionális nemesítő munka során a speciális talaj és klíma adottságoknak megfelelő korai, potenciálisan magas színezéktartalommal és terméshozammal rendelkező fajták kerültek előállításra. A jó minőségű alapanyagból világviszonylatban is kiemelkedő illat-, íz- és zamatanyagú fűszerpaprika őrlemény készíthető, amely méltán vívta ki a „hungaricum” elnevezést és keresett minőségű termék az igényes belföldi és külföldi piacokon.

Jelenleg is kiemelt feladatnak tekintjük a termőképesség, magas festéktartalom, a kapszaicin tartalom, a koraiság, a domináns kórokozókkal szembeni ellenállóság és a termésbiztonság fokozását. A két állomáson nemesített 17 konstans fajta és 4 hibrid bőséges választékot kínál a magyar fűszerpaprika termelők és feldolgozók számára. A legújabb fajtáink a jövedelmező terméshozam mellett ellenállnak a Xanthomonas c. pv. vesicatoria baktériumnak, így a környezetet kevésbé terhelő technológiával termeszthetők.

Az új projektjeinkben a további betegségrezisztenciák beépítésén, DH vonalak létrehozásán, új rezisztencia források bevonásán, továbbá intenzív szabadföldi és fólia alatti technológiák fejlesztésén dolgozunk. A kutató-fejlesztő munka legfontosabb részei a génforrások szűrése, értékelése, környezetkímélő trágyázási és öntözési technológiák kidolgozása, betakarítási és utóérlelési technológiák fejlesztése. A nemesítési és technológia fejlesztési tevékenységhez szorosan kapcsolódik az őrlemények minőségét meghatározó paraméterek vizsgálata, amelyhez Kalocsán és Szegeden egy-egy laboratórium működik spektrofotométer mérőműszerrel és a kiegészítő eszközökkel, berendezésekkel.

A komplex kutatások megvalósítása érdekében a Kalocsai és Szegedi Kutatóállomás együttműködik több részfeladatban érintett NAIK társintézménnyel (Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet, Szegedi Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. Biotechnológiai Osztálya, ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.).

A Szegedi Kutatóállomás hagyományosan jó kapcsolatokkal rendelkezik a határon túli magyar szakmai szervezetekkel, felsőoktatási intézményekkel / Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete (Arad), Maros Megyei Magyar Gazdák Egyesülete (Marosvásárhely), Dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda (Zenta), Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kertészmérnöki Tanszék Marosvásárhely, Újvidéki Egyetem (Novi Sad) /

Az évente megrendezendő fajtabemutatók, mind hazai termelőknél, mind a határ túloldalán a helyi gazdáknál, és a szakmai konferenciákon kívül fontosak a kutatási együttműködések, többek között az új fűszerpaprika hibridek és a fólia alatti hajtatásos technológia vizsgálata, valamint a mezőgazdasági vállalkozások versenyképes fejlesztése új hozzáadott értéken alapuló alternatív növényfajok alkalmazásával.

A ZÖKO fontos lehetőséget lát az észak és nyugat-afrikai relációban a kormányzat déli nyitás politikája mentén, mind a nemesítés genetikai bázisának megújítása mind a hazai növénykultúrák, termesztéstechnológiák ottani meghonosítása terén. Így az elmúlt időszakban kutatócsere történt Elefántcsontparttal (CNRA), Guineával, folyamatban van az algériai és tunéziai kutatási kapcsolatok kiépítése.

A hazai és határon túli rendezvényeken (RMGE Maros és RMGE Arad megyei gazdaszervezet szakmai fórumai, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara rendezvényei, OMÉK, Növénynemesítési Tudományos Napok, Magyar Paprika Napja, mórahalmi Kotányi mintaprogram stb.) előadóként, szaktanácsadóként, kiállítóként veszünk részt bemutatva a nemesítés, a termesztés-technológiai fejlesztés aktualitásait, legfrissebb eredményeit.

Távlati kutatási feladatként jelentkezik új fajok – alternatív növények, alacsony, illetve magas hő- és fényigényű kultúrák kipróbálása, ehhez kapcsolódóan jó termesztési és feldolgozási gyakorlat bevezetése.

Ennek jegyében 2015-től a SZTE MGK és a Bivalyos Tanya Kft támogatásával a NAIK ZÖKO Szegedi Kutató Állomásán batáta fajta-, termesztéstechnológiai-, tárolási- és szaporítóanyag kísérleteket  kerültek beállításra, melyet afrikai kollégák útmutatásaival, fajtáival egészítettünk ki.

A kutatások egyik célkitűzése, hogy bővítse a jövedelmezően termeszthető zöldségfélék választékát a gazdálkodók körében, ezzel összhangban a ZÖKO Kutató Állomásai a helyi adottságokhoz optimalizált termesztés-technológiákat fejlesszenek ki, komplex rendszerként a növénytermesztés melléktermékeinek hasznosításával (magas biológiai értékű komposzt előállításával), a megfelelő humuszgazdálkodás biztosításával.

Programajánló

Jelenleg nincs aktuális esemény.